O nas

„Odcięci kordonem granicznym od Karpat i Tatr, z Łysicy braliśmy miarę gór. Przez całe życie pamiętam, syn mazowieckich równin, to wstrząsające wrażenie, jakie zrobił na mnie szczyt Łysicy, (…) I widziałem potem Alpy, Pireneje, Bałkany, Apeniny, ale to już nie było to samo ! I widziałem Atlas, Kordyljery , Fudżijamę, ale to już nie było to !”
Aleksander Janowski, „Pamiętniki Świętokrzyskie” Kielcach w 1931r. pod redakcją Aleksandra Patkowskiego

Stowarzyszenie Świętokrzyski Poziom Gór powstało w celu wspierania rozwoju turystyki oraz jej promocji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Podejmowane działania skierowane są do wszystkich chcących aktywnie i ciekawie spędzić czas poznając przy okazji piękne zakątki naszego kraju w szczególności województwa świętokrzyskiego.
Naszą pasją są szlaki turystyczne. Od kilkunastu lat projektujemy i znakujemy szlaki piesze, spacerowe, edukacyjne, rowerowe oraz nordic walking. Tworzymy również infrastrukturę towarzyszącą – wiaty, ławki, drogowskazy i inne elementy małej architektury.
Drugą naszą specjalnością jest organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych, sportowych i edukacyjnych.
Na stałe współpracujemy z jednostkami samorządu terytorialnego, Lokalnymi Grupami Działania, Świętokrzyskim Parkiem Narodowym i innymi organizacjami turystycznymi. W swoich szeregach posiadamy licznych ekspertów wspierających pracę stowarzyszenia: przewodników, krajoznawców, planistów rozwoju regionalnego i specjalistów w zakresie tworzenia produktu turystycznego.

Jako założyciele Stowarzyszenia jesteśmy również wieloletnimi przyjaciółmi, których połączyła miłość do turystyki. Podejmując liczne działania promocyjne, rozwojowe, edukacyjne oraz organizując wydarzenia turystyczno-sportowe staramy się animować turystykę w regionie. W wolnych chwilach pracujemy również, jako przewodnicy turystyczni popularyzując walory przyrodnicze i kulturowe regionu świętokrzyskiego.
Poza naszymi zainteresowaniami posiadamy także życie zawodowe i prywatne, jednak to również staramy się skupiać blisko turystyki, kultury i tradycji zakorzenionej w zakątkach naszych miasteczek i wsi.