SZLAKI TURYSTYCZNE


Malowanie szlaku             Członkowie naszego stowarzyszenia od kilkunastu lat zajmują się profesjonalnym projektowaniem i znakowaniem szlaków turystycznych, a także ich późniejszą konserwacją.

Realizacja każdego zadania poprzedzona jest dogłębną analizą potrzeb partnera, na którą składa się m.in. wizja lokalna. Tam, gdzie jest to możliwe, rekomendujemy opracowanie kompleksowej koncepcji tworzenia szlaków, która szczegółowo określa przebieg szlaku, uwarunkowania terenowe, zakres wymaganych uzgodnień, a także koszty związane z utrzymaniem i rozwojem infrastruktury. W trakcie tworzenia koncepcji uwzględniamy także historię i kulturę regionu oraz walory przyrodnicze, krajoznawcze oraz kulturowe skupione wokół szlaku. Działając w imieniu partnera, podejmujemy się uzgodnień z właścicielami terenu, zarządcami dróg, lasów i obszarów chronionych.

Czerwony szlak rowerowyPrzy wykonaniu szlaku korzystamy z najwyższej jakości ekologicznych farb akrylowych o sprawdzonych parametrach, dzięki czemu gwarantujemy trwałość wykonanego oznakowania przez okres 4-5 lat. Tworzymy również infrastrukturę towarzyszącą – wiaty, ławki, drogowskazy i inne elementy małej architektury.

Szlaki znakujemy według standardów ogólnopolskich, czyli w oparciu o Instrukcję znakowania szlaków turystycznych PTTK. W przypadku szlaków rowerowych montujemy dodatkowo znaki drogowe, działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych. W uzasadnionych przypadkach zlecamy i opiniujemy projekty organizacji ruchu.

czerwony szlak pieszyWykonujemy również kompleksowe audyty szlaków turystycznych. Na zlecenie partnera tworzymy pełną dokumentację szlaku (opis, fotografie, pomiary GPS, rekomendacje dotyczące zmiany przebiegu i poprawy stanu oznakowania). W lata 2020-2022 przeprowadziliśmy na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego kompleksowy audyt sieci szlaków pieszych i rowerowych o długości 4000 km.

Naszym partnerom doradzamy gdzie i jak pozyskać fundusze na oznakowanie lub renowację szlaków. Zajmujemy się także promocją szlaków na regionalnych i sieciowych portalach turystycznych m.in. mapa-turystyczna.pl, mapy.cz, traseo.pl oraz poprzez materiały drukowane (ulotki, foldery, aktualizacja map i przewodników turystycznych) m.in. dla wydawnictwa Compass z Krakowa.

W swoim portfolio posiadamy współprace m.in. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, Centralnym Ośrodkiem Turystyki Górskiej, Powiatem Kieleckim, Świętokrzyskim Parkiem Narodowym, Gminami Bodzentyn, Bieliny, Lokalną Grupą Działania Perły Czarnej Nidy. Przez lata realizowaliśmy również szereg projektów w strukturach Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Żółty szlak pieszyPoczątek szlakuniebieski szlak rowerowy

Zachęcamy do współpracy